Xetrine Deymerem – Elmira eliyeva sözleri


Xətrinə Dəymərəm – Elmira Əliyeva mahnı sözləri

Xətrinə Dəymərəm – Elmira Əliyeva mahnı sözləri

Xətrinə Dəymərəm – Elmira Əliyeva mahnı sözləri   Bilirəm qəlbinə toxunmuşam mən Gel keçən sözləri salmayan yada Bilirəm qəlbinə toxunmuşam mən Gel keçən sözləri salmayak yada Adın düşməyibdir əsla dilimdən İnan, nə belə heç vaxt dünyada Xətrinə dəymərəm … Xətrinə dəymərəm … Dəymərəm sənin. Xətrinə dəymərəm … Xətrinə dəymərəm …..
Elmira Əliyeva5 İyun 2016