Məxfilik Siyasəti

140 oxunma

Məxfilik Siyasəti

 

“Mahnisozlerim.com” üzv istifadəçilərnin “Mahnisozlerim.com” ilə əlaqəsində istifadə edilmək üzrə verdikləri informasiyanı başqaları ilə paylaşmadığının göstərilməsi üçün Məxfilik Siyasəti yaradmışdır. Məxfilik siyasəti daxilində “Mahnisozlerim.com” üzv istifadəçilərinin şəxsi informasiyalarının məxfiliyini qorunmasına zəmanət verir. Məxfilik Siyasəti daxilində aşağıda göstərilən əsaslar nəzərə alınır.

Üzv istifadəçilərə aid şəxsi informasiyalar ancaq “Mahnisozlerim.com” personalı tərəfindən görülə bilər.

Üzv istifadeçilərə aid elektron poçt “Mahnisozlerim.com” ilə üzv istifadəçilər arasında əlaqənin qurmaq məqsədi üçün istifadə edilir. “Mahnisozlerim.com” üzv istifadəçilərə məlumatlandırma xarakterli elektron məktub göndərə bilər. Üçüncü şəxslərə üzv istifadəçilərin elektron poçt ünvanları hər hansı bir məqsəd ilə verilməz.

Saytda göstərilən və/və ya göstərilməyən informasiyalar informasiya göndərmək formlarında müəyyən edilmişdir. Göstərilməyəcək şəxsi informasiyalar “Mahnisozlerim.com” ilə üzv istifadəçiləri arasında əlaqə yaradılmasından başqa məqsədlə göstərilməz, üçüncü şəxslər və/və ya qurumlar ilə paylaşılmaz.

Bu əsaslar ilə “Mahnisozlerim.com” üzv istifadəçilərinin “Mahnisozlerim.com”-da yerləşən xidmətlərdən təhlükəsiz faydalanmaları tərəfımizdən təmin edilir. Bu əsaslar ilə şəxsi hüquqlarınız bizim tərəfimizdən qorunur.